ศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานเอสเอ็มอี

มีบทบาทเพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

กลไกการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการ

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจ

การขับเคลื่อนโครงการของเรา

กิจกรรมจากนโยบายและหน่วยงานภาครัฐด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

ข้อมูลและข่าวสารของสถาบันฯ

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบั...

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการ SME เข้...

หลักเกณฑ์และฟอร์มคำขอการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึก...

ใบสมัครขอบรับคูปองและหลักเกณฑ์พิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)

โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”...

STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2018 :NORTH-EASTERN @KHON KAEN

Startup Thailand League 2018  ...

STARTUP THAILAND LEAGUE 2018-CAMP

STARTUP THAILAND LEAGUE 2018-C...

RMUTI STARTUP BOOTCAMP

  Startup Thailand League...

ขอเชิญชวน วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา “คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้า”

ขอเชิญชวน วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคน...

ขอเชิญอาจารย์ประจำที่สอนระดับปริญาตรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรม นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเ...

“การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์” รายการสมรภูมิไอเดีย (Open your science)

เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ์ ที่มีค...