โครงการ UI Workshop

ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมอบรมโครงการ UI Workshop วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044-223-322 คุณพรทิวา ลาปะ (นุ่น)

ศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานเอสเอ็มอี

มีบทบาทเพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

กลไกการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการ

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจ

การขับเคลื่อนโครงการของเรา

กิจกรรมจากนโยบายและหน่วยงานภาครัฐด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

ข้อมูลและข่าวสารของสถาบันฯ

รู้จักกับประเภทของ Tech Startup กัน

Tech Startup หรือ Technology S...

This picture cited from M&S Consulting

แนวคิด Agile Methodology กับผู้ช่วยศาสตร์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์

Agile Methodology คือกรอบแนวคิ...

กายอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนคนพิการสร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน

  กายอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน...

กิจกรรมแข่งขัน Startup Thailand League

Startup Thailand League Startu...

ที่มาภาพจาก techsauce

BMC ความรู้พื้นฐานที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องรู้ กับ ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์

Business Model Canvas มีชื่อเล...

การขับเคลื่อนโครงการ ITAP กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ ยอดเพ็ชร

ITAP เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการ...

ความรู้พื้นฐานการแบ่งประเภทของธุรกิจ Startup กับ ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์

การขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไท...

Mind Credit กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศ...

แนวคิดธุรกิจ Property Tech Startup ของ Baania.com

การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ของ ...

Seminar clip on the topic is “Get Ready for Startup with Innovations” by Mr.Oleg Brodt