21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-18.00 น สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม  Innovative Talk Series และจัดให้กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก Innovative Startup จากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ได้นำเสนอโครงงานให้ผู้นำภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ช่วยปรับแนวทางให้ชัดเจนสามารถนำไปเป็น Startup ได้จริง  และขอขอบคุณ Mentor ระดับเมืองโคราช

 •  คุณประเสริฐ ใจเพชร  Business unit director/ Baania.com
 •  คุณเจนจิรา กงทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
 •  คุณแสงตะวัน  อ่อนน่วม ผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา
 •  คุณฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน

เวลา 18.00-21.00 น. มีเสวนา Innovative Talk Series ภายใต้แนวคิด Digital Marketing & Tourism หัวข้อ ถอดรหัสนวัตกรรม

วิทยากรโดย

คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ และ คุณสุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โบล์ด กรุ๊ป ไทยแลนด์

@ COSS Space @ Class Cafe สาขาไนท์วัดบูรพ์

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •