วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม๖ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

เพ็ญพักตร์ ภักดี

เพ็ญพักตร์ ภักดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถาบันชุณหะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพ็ญพักตร์ ภักดี

Latest posts by เพ็ญพักตร์ ภักดี (see all)

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •