วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00-20.30 น. สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และ Baania.com จัดงานเสวนา Innovative Talk Series + โสเหล่#7.5
เรื่อง “การทำเงินกับข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล”
ประสบการณ์ของการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์

 


ช่วงที่หนึ่ง 18:00-18:45 น.
วิทยากรโดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลและข้อมูลเมือง


ช่วงที่สอง 18:45-19:30 น
วิทยากร คุณประเสริฐ ใจเพชร Business Unit Director, Baania.com
เรื่องการนำข้อมูลเมืองใช้เพื่อเกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาด

 


ช่วงที่สาม 19:30-20:30 น.
เปิดเสวนาร่วมกับผู้เข้าฟัง พิธีกร โดย ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

 

 

 

สถานที่ @ COSS Space @ Class Cafe สาขาไนท์วัดบูรพ์

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •