วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00-18.00 น สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม Innovative Talk Series และจัดให้กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก Innovative Startup จากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ในโครงการ StartUp Thailand League 2017


และเวลา 18.00-20.30 น. มีการจัดเสวนา Innovative Talk Series เรื่องการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับเมือง
ประสบการณ์ของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว กับเมืองเก่าโคราชถนนจอมพลหัวมังกร

ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้มาร่วมพูดคุยในงานเสวนาในครั้งนี้
ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลในบริบทการสร้างจุดหมายการท่องเที่ยว


ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร. อีสาน
เรื่องการพัฒนาพื้นที่ถนนจอมพล เมืองเก่าโคราชเชิงอนุรักษ์เพื่อยกระดับธุรกิจและการท่องเที่ยว


ณ COSS Space @ Class Cafe สาขาไนท์วัดบูรพ์

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •