สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอเชิญร่วมเสวนาในงาน Innovative Talk Series โครงการฝึกอบรมและเสวนาแนวทางการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์ และการปรับตัวของโลจิสติกส์ไทยในยุค Thailand 4.0

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   ในหัวข้อเรื่อง Smart ICT กับ SMEs

วิทยากร โดย ดร.วศิน ตรีสินธุรส

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561    ในหัวข้อเรื่อง Smart Mobility กับ SME

วิทยากรโดย ดร.ปัทมพร  วงศ์วิริยะ

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม2561 ในหัวข้อเรื่อง การวางแผนและออกแบบเมืองนวัตกรรมเพื่อ SME/Startup

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 ในหัวข้อเรื่อง ระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนา SMEs
วิทยากรโดย คุณเลอศักดิ์ อินชู

เวลา  18:00 – 21:00 น. ณ COSS Space @ Class Cafe สาขาไนท์วัดบูรพ์

**พิเศษ**  สำหรับ 40 ท่านแรก ที่ได้รับอีเมลตอบกลับจากสถาบันชุณหะวัณฯ จะได้รับคูปองอาหารว่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : cismed@rmuti.ac.th

หรือโทร. 044-233-000 ต่อ 1991 และ 089-946-7819 (คุณจ๋า) เพื่อสำรองที่นั่ง หรือลงทะเบียนได้ที่นี่ 

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •