วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ลงพื้นที่ชุมชนรอบไฟฟ้าโรงน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเก็บข้อมูลและสรุปแนวคิดในการทำวิจัย ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยต่อโรงไฟฟ้าน้ำพองฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามแนวทางภาครัฐ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวง […]

วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) หน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันชุณหะวัณฯ #ลงพื้นที่ชุมชน OTOP ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนในเฟสที่ 2 จำนวน 9 แห่งจากทั้งสิ้น 36 แห่ง เพื่อคัดให้เหลือ 3 แห่ง เพื่อพัฒนาในเชิงลึกต่อไป #โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ วันนี้ลงไปที่โฮมสเตย์บ้านเทนมีย์ และโฮมสเตย์รังนกน้อยหม่อนไหมพัฒนา

  วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอ […]

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันขุณหะวัณฯ นำทีมนักวิชาการจาก มทร.อีสานขอนแก่น ประชุมสรุปแนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันขุณหะวัณฯ นำทีมนักวิชา […]

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโรงงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาพร้อมจัดทำ Business Model เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ยกระดับ SMEs ไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับอุตสา […]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ได้เข้าร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระหว่าง สถาบันชุณหะวัณฯ กับ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจ […]

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง GSB Inovation Club คุณอดิสรณ์ วิริยศกุล รองประธานกลุ่มโคราชออแกนิก คลัสเตอร์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตร เข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกาสถาบันชุณหะวัณฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง GSB I […]