ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตร การผลิตและการแปรรูปถั่งเช่าสีทองอินทรีย์สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้ประกอการบุคลภายนอกท […]

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการทำธุรกิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ไส้กรอกเยอรมัน(Curry sausage)และไส้กรอกอีสาน

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้ประกอการบุคลภายนอกท […]

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุระกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ร่วมมือ เครือข่าย Biz Club ภาคอีสาน 20 จังหวัด เป็นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก

                   วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 สถาบันชุณหะ […]