สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุระกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ร่วมมือ เครือข่าย Biz Club ภาคอีสาน 20 จังหวัด เป็นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก

                   วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 สถาบันชุณหะ […]

BMC ความรู้พื้นฐานที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องรู้ กับ ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์

Business Model Canvas มีชื่อเล่นเรียกว่า BMC หรือ เครื่ […]

Mind Credit กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (Mana […]