” โคราช 4.0 SME Digital Transformation 4.0 “

 ” โคราช 4.0 SME Digital Transformation 4.0 เพิ่มยอดขายและต้นทุนให้อยู่หมัด”

                   วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยื่น มทร.อีสาน ร่วมประสานกลุ่ม SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าร่วมกิจกรรม “โคราช 4.0 SME Digital Transformation 4.0 เพิ่มยอดขายและต้นทุนให้อยู่หมัด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Train the Caoch
โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำที่ปรึกษาทางธุรกิจและเทคโนโลยี มาช่วยให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือชี้แนวทางปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 สามารถแข่งขันได้ ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา

 

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: เพ็ญพักตร์ ภักดี

เพ็ญพักตร์ ภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันชุณหะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน