ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบัณชุณหะวัณฯ และอาจารย์เกศชฎา ธงประชา อาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านต้นทุนการผลิตและการจัดทำระบบบัญชีของผู้ประกอบการ 2 ท่าน คือ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยเบรคแตก อ.เมือง และผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไพลดำ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: เพ็ญพักตร์ ภักดี

เพ็ญพักตร์ ภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันชุณหะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน