Startup Thailand League 2019

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการแข่งกัน Startup Thailand League 2019 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วม 11 ทีม และขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีม Startup RMUTI ที่ผ่านการ Pitching ทั้ง 3 ทีม จาก 4 สนาม 35 มหาลัย 490 ทีม ผ่าน 150 ทีม เฉลี่ย ผ่าน 30.6 % น้องทีมที่ผ่านการ Pitching จะได้รับเงิรางวัล 25,000 บาท และได้แสดงผลงานต่อในงาน DEMO DAY ต่อไป


เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: เพ็ญพักตร์ ภักดี

เพ็ญพักตร์ ภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันชุณหะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน