Isan Hackathon : Smart City

Isan Hackathon : SmartCity ประชาสัมพันธ์สำหรับ นักเรียนและนักศึกษา บุลากร มทร.อีสาน บุคลทั่วไป ที่สนใจแก้แก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เมืองมีความ Smart มากขึ้น ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครได้ที่ >> https://seda.sut.ac.th/events-show-6f6faf5ad397461391e1ea383e4644d9

 

 

เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: เพ็ญพักตร์ ภักดี

เพ็ญพักตร์ ภักดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันชุณหะวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน