การประเมินจากคณะกรรมการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง C-UBI เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) รอบ 18 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. – 10.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้การดูแลของสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมผู้บริหาร บริษัท อะฟีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยนายอภิสิทธิ์ เศษกลาง เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง C-UBI เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) รอบ 18 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม GSB Innovation ชั้น 1 อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น ZOOM)


#UBI #CISMED #RMUTI

CISMED-Admin
Latest posts by CISMED-Admin (see all)
เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: CISMED-Admin

CISMED-Admin
เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน