เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง GSB Inovation Club คุณอดิสรณ์ วิริยศกุล รองประธานกลุ่มโคราชออแกนิก คลัสเตอร์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตร เข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกาสถาบันชุณหะวัณฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง GSB Inovation Club คุณอดิสรณ์ วิริยศกุล รองประธานกลุ่มโคราชออแกนิก คลัสเตอร์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตร เข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเกษตร โดยมี ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ และดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ โดยในเบื้องต้นทางกลุ่มฯ มีความต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.อีสาน (RMUTI-UBI)

CISMED-Admin
Latest posts by CISMED-Admin (see all)
เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: CISMED-Admin

CISMED-Admin
เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน