เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ได้เข้าร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระหว่าง สถาบันชุณหะวัณฯ กับ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร  ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ได้เข้าร่วมหารือ แนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระหว่างสถาบันชุณหะวัณฯ กับ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี คุณพัตทอง  กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

 

CISMED-Admin
Latest posts by CISMED-Admin (see all)
เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: CISMED-Admin

CISMED-Admin
เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน