วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโรงงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาพร้อมจัดทำ Business Model เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ยกระดับ SMEs ไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
🏭 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโรงงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาพร้อมจัดทำ Business Model ในกิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่
ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC)
ณ หจก.จอมยุทธ์16 อำเภอโชคชัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ น้ำจิ้มลูกชิ้นจอมยุทธ์ โดยได้รับการตอนรับและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณ ปอ และคุณมุข ผู้บริหารหจก.จอมยุทธ์16
#STARTUP #CISMED​ #RMUTI ✨✨✨

CISMED-Admin
Latest posts by CISMED-Admin (see all)
เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: CISMED-Admin

CISMED-Admin
เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน