เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันขุณหะวัณฯ นำทีมนักวิชาการจาก มทร.อีสานขอนแก่น ประชุมสรุปแนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สถาบันขุณหะวัณฯ นำทีมนักวิชาการจาก มทร.อีสานขอนแก่น ประชุมสรุปแนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง
#CISMED #RMUTI
#ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

CISMED-Admin
Latest posts by CISMED-Admin (see all)
เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: CISMED-Admin

CISMED-Admin
เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน