วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) หน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันชุณหะวัณฯ #ลงพื้นที่ชุมชน OTOP ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนในเฟสที่ 2 จำนวน 9 แห่งจากทั้งสิ้น 36 แห่ง เพื่อคัดให้เหลือ 3 แห่ง เพื่อพัฒนาในเชิงลึกต่อไป #โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ วันนี้ลงไปที่โฮมสเตย์บ้านเทนมีย์ และโฮมสเตย์รังนกน้อยหม่อนไหมพัฒนา

 

วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคมนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) หน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันชุณหะวัณฯ

#ลงพื้นที่ชุมชน OTOP ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนในเฟสที่ 2 จำนวน 9 แห่งจากทั้งสิ้น 36 แห่ง เพื่อคัดให้เหลือ 3 แห่ง เพื่อพัฒนาในเชิงลึกต่อไป #โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ลงไปที่โฮมสเตย์บ้านเทนมีย์ และโฮมสเตย์รังนกน้อยหม่อนไหมพัฒนา

#ขอบพระคุณความตั้งใจของทุกๆท่านและการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นค่ะ
#UBI #CISMED #RMUTI

CISMED-Admin
Latest posts by CISMED-Admin (see all)
เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Author: CISMED-Admin

CISMED-Admin
เพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน