iTAP

 

20770514_297836444022268_420910721329469861_n

Picture 1 of 12

 15 สิงหาคม 2560 ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม โดย ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร เข้าชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
iTAP ณ ลานตะไคร้ใบชาเมืองย่า   ม. 9 บ้านปรางค์น้อย ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30000
เพื่อพัฒนาเครื่องจักรหั่นหัวตะไคร้และใบตะไคร้ 
เนื้อหาดีแบ่งปันให้เพื่อนดู
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •