ศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานเอสเอ็มอี

มีบทบาทเพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

กลไกการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการ

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจ

การขับเคลื่อนโครงการของเรา

กิจกรรมจากนโยบายและหน่วยงานภาครัฐด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

ข้อมูลและข่าวสารของสถาบันฯ

ขอเชิญร่วมเสวนางาน Innovative Talk Series

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

TEDxKhonKaen กลับมาแล้ว

TEDxKhonKaen กลับมาแล้ว กลับมา...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มทร. อีสาน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2017

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

เสวนา Innovative Talk Series เรื่องการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับเมือง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15....

สถาบันชุณหะวัณฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนเสวนา Innovative Talk Series เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับเมือง”

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 สถาบั...

เสวนา Innovative Talk Series + โสเหล่#7.5 เรื่อง “การทำเงินกับข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา ...

การประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ครั้งที่๗/๒๕๖๐

  วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกา...

ประชุมติดตามและประเมินโครงการส่งเสริมบุคคลากรวิจัยในสถาบัน อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility)

                             2...

เสวนา Innovative Talk Series ถอดรหัสนวัตกรรม

  21 พฤศจิกายน 2560 เวลา ...

สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟัง Pre-pitching Startup Thailand League

       สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญช...