ศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานเอสเอ็มอี

มีบทบาทเพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

กลไกการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการ

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจ

การขับเคลื่อนโครงการของเรา

กิจกรรมจากนโยบายและหน่วยงานภาครัฐด้านต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

ข้อมูลและข่าวสารของสถาบันฯ

โครงการเพิ่มผลิตภาพระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม และ SMEs

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทีมงาน...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ หรือ เอซีซี คอลเซ็นเตอร์ ร่วมกับ มทร.อีสาน จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพด้านงานบริการ”

     7 พฤศจิกายน 2560 บริษัท แ...

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs

ขอเชิญเหล่า SMEs ในกลุ่มอุตสาห...

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมเสวนาในงาน Innovative Talk Series วันที่ 6 ธันวาคม 2560

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมเสวนาในงาน Innovative Talk Series วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมเสวนาในงาน Innovative Talk Series วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

ขอเชิญร่วมเสวนางาน Innovative Talk Series

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุร...

ปฐมนิเทศน์ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ Student Entrepreneur Club : SEC.

    วันที่ 10 ต.ค. 6...

Talent Mobility Fair 2017

นิทรรศการ Talent Mobility Fair...

มหกรรมสินค้าตลาดนัด SME ไทย

  นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู...